Agrarisch loonwerk

Fa. Jongeneel voert diverse soorten loonwerk uit, zoals:

  • Greppelen;
  • kanten snijden;
  • graslandverbetering;
  • gras inkuilen;
  • hooi persen;
  • sleufloos greppelduikers trekken;
  • Onkruid spuiten; 
  • Etc.