Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Fa. Jongeneel BV te Bleskensgraaf gelden de volgende voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Fa. Jongeneel BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan Fa. Jongeneel BV of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Fa. Jongeneel BV worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Fa. Jongeneel BV
Manmakerweg 6
2971 VP Bleskensgraaf
T (0184) 64 12 59

Fa. Jongeneel BV is gevestigd in Bleskensgraaf en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nr. 57664374