Nevelonderzoek

Het volzetten van een leidingstelsel met rook om lekkage te signaleren.