Over ons

Fa. Jongeneel BV in Bleskensgraaf is ca. 30 jaar geleden opgericht door Gerrit Jongeneel. Destijds is hij begonnen met agrarisch loonwerk. Al snel werden de werkzaamheden uitgebreid met machinereparatie voor derden en werkzaamheden voor de Gemeente Molenwaard en werden de eerste personeelsleden aangenomen.

Door in de tachtiger jaren mee te werken aan grote rioleringsprojecten in de regio is de interesse voor rioleringswerk in de breedste zin van het woord gewekt, waardoor dit nu specialismen van het bedrijf zijn. Van rioleringen ontstoppen, reinigen, met een camera inspecteren, met nevel onderzoeken, aanleggen en repareren, tot het onderhouden of renoveren van grote en kleine pompgemalen en besturingen hiervan, Fa. Jongeneel BV heeft er een jarenlange ervaring in opgebouwd.

Tevens worden er werken uitgevoerd zoals het uitgraven van bouwputten, het zetten van beschoeiingen en damwanden, het uitvoeren van straatwerken waar een goed onderhouden machinepark voor aanwezig is. Ook wordt er nog steeds agrarisch loonwerk uitgevoerd.