Over ons

Fa. Jongeneel B.V. in Bleskensgraaf is ca. 40 jaar geleden opgericht door dhr. Jongeneel. Destijds is hij begonnen met agrarisch loonwerk. Al snel werden de werkzaamheden uitgebreid met machinereparatie voor derden en werkzaamheden voor gemeente Molenwaard. In deze tijd zijn de eerste personeelsleden aangenomen.

Rioleringswerk

Door in de tachtiger jaren mee te werken aan grote rioleringsprojecten in de regio is de interesse ontstaan voor rioleringswerk. Hierdoor heeft het bedrijf zich gespecialiseerd op dit gebied. Van rioleringen ontstoppen, reinigen, camera inspectie, nevelonderzoeken, aanleggen en repareren tot het onderhouden of renoveren van grote en kleine rioolgemalen en besturingen hiervan. Fa. Jongeneel B.V. heeft hier een jarenlange ervaring in opgebouwd.

Grond-, weg- en waterbouw

Tevens worden er werken uitgevoerd in de grond-, weg- en waterbouwsector, zoals het uitgraven van bouwputten, het zetten van beschoeiingen en damwanden en het uitvoeren van straatwerken.

Agrarisch loonwerk

Naast de hierboven omschreven werkzaamheden wordt door Fa. Jongeneel B.V. ook diverse agrarisch loonwerk uitgevoerd, waaronder grasland verbetering, onkruidbestrijding in het grasland en greppels frezen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor verschillende gemeenten, woningbouwverenigingen, bedrijven en particulieren in de Alblasserwaard en omstreken.

VCA** en BRL 14020 gecertificeerd en aangesloten bij